NGUỒN VI SINH CÓ NGUỒN GỐC BẢN ĐỊA

GIA CÔNG VI SINH THÚ Y

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2015

Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học của BIO MINH LONG đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 trong lĩnh vực “Sản xuất chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường thủy sản và thức ăn bổ sung cho vật nuôi, thủy sản”.