EM GỐC – Siêu Cô Đặc Siêu Tiết Kiệm

Giảm khí độc NH3, NO2 trong ao nuôi

✅Làm sạch đẹp màu nước, thoáng nước
✅ Cắt tảo xanh – Tạo màu trà
✅ Ngăn chặn các tác nhân gây : phân trắng, EHP, EMS
✅ Sạch bạt, sạch đáy, se trắng bùn đáy ao
✅ Loại bỏ các khí độc H2S, NH3, NO2…
✅ Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật trong ao tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.